برای درمان عفونت معده چیکار کنیم؟

درمان عفونت معده 🔺برای رفع عفونت معده کافیست ‌⇦ ‌نعناع ‌⇦ آویشن ‌⇦ پونه ‌⇦ گزنه را به نسبت مساوی به مدت ۳۰ دقیقه دم کرده سپس با معده خالی بخورید