1. صفحه نخست
  2. وزن جنین

برچسب: وزن جنین

وضعیت جنین در هفته سی و نهم بارداری چگونه است؟

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که چه زمانی 39 هفته باردار هستید. شما در 39 هفته باردار هستید گردن رحم شما احتمالاً اکنون نازک تر شده…

نکات هفته سی و هشتم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که 38 هفته حامله هستید چه انتظاری را داشته باشید. شما در 38 هفته باردار هستید سینه های شما می تواند…

نکات هفته سی و هفتم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید بدانید که در 37 هفته بارداری چه انتظاری دارید. شما در 37 هفته باردار هستید معمول است که در خواب مشکل داشته…

ویژگی جنین در هفته سی و ششم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که در زمان بارداری 36 هفته ، چه انتظاراتی دارید. شما در 36 هفته باردار هستید می توانید هیجان زده ،…

نکات هفته سی و پنجم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که در هفته 35 بارداری چه انتظاری دارید. شما در 35 هفته باردار هستید ممکن است صورت شما صبح پف کند…

وضعیت جنین در هفته سی و چهارم بارداری چگونه است؟

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به طور هفتگی به هفته ، می توانید دریابید که 34 ماهه باردار باشید چه انتظاری را داشته باشید. شما در 34 هفته باردار هستید احتمالاً با افزایش…

نکات بارداری هفته سی و سوم

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که 33 هفته باردار هستید چه انتظاری را دارید. شما در 33 هفته باردار هستید همچنین با نزدیک شدن به تولد…

ویژگی جنین در هفته سی و دوم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که در حین بارداری 32 هفته چه انتظاری دارید. شما در 32 هفته باردار هستید به دلیل فشار کودک در حال…

نکات هفته سی و یکم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که در 31 هفته بارداری چه انتظاری دارید. شما در 31 هفته باردار هستید علائم کششی در این مرحله رایج است…

ویژگی جنین در هفته سی بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به طور هفته به هفته ، می توانید دریابید که در حین 30 هفته بارداری چه انتظاری دارید شما در 30 هفته باردار هستید حجم خون شما دو…

نکات بارداری هفته بیست و نهم

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که در هنگام بارداری 29 هفته چه انتظاراتی دارید. شما در 29 هفته باردار هستید شاید شنیده باشید که ایده خوبی…

نکات هفته بیست و هشتم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که در 28 هفته بارداری چه انتظاری دارید. شما در 28 هفته باردار هستید این شروع سه ماهه سوم است .…