هفته چهل بارداری – پایان بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به طور هفتگی به هفته ، می توانید دریابید که 40 هفته حامله هستید چه انتظاری را داشته باشید. شما در 40 هفته باردار هستید تبریک می گویم…