1. صفحه نخست
  2. پس از زایمان

برچسب: پس از زایمان

تغییرات بدن زن پس از تولد نوزاد

بدن زن بعد از تولد کودک تغییر می کند بدن شما بعد از تولد کودک چگونه تغییر می کند؟ آیا بعد از تولد کودک در دوران بارداری آیا تغییرات در بدن مادر ادامه دارد؟ و…

ویژگی بدن مادران پس از زایمان

هفته اول پس از تولد ، زمان مهمی برای آشنایی با کودک جدید ، استراحت و بهبودی است. طبیعی است که خونریزی واژن ، درد و عوارض جانبی داشته باشید. اگر با درد مشکل دارید…