راکتان چیست ؟ و چرا از آن استفاده می شود؟

اطلاعات اولیه در مورد داروهای Roctan داروی مورد نیاز برای چیست؟ نحوه کار آن چیست؟ این دارو عمدتاً از ایزوترتینوئین تشکیل شده است ، که از ویتامین A تهیه شده است ، و این ویتامین…