تولد واژینال پس از سزارین چیست؟

برای بسیاری از خانمها ، زایمان واژن بعد از سزارین یا VBAC یک روش ایمن و مثبت برای فرزندآوری است. VBAC مانند هر زایمان واژینال دیگری است ، به جز این که زایمان شما با…